POKAL POLJANSKE DOLINE MINERVO V ŠAHU 2018

Poljane (1/8)10. februar 2018

Kulturni dom Poljane (velika dvorana)

Začetek turnirja ob 16. uri
Igralni čas: 9 kol, 10 minut, švicar

Železniki
(5/8)29. september 2018

Športna dvorana Železniki (mala dvorana)

Začetek turnirja ob 16. uri
Igralni čas: 9 kol, 10 minut, švicar

Škofja Loka (2/8) 7. april 2018

Športna dvorana Trata (mala dvorana)

Začetek turnirja ob 16. uri
Igralni čas: 7 kol, 15 minut, švicar

Cerkno
(6/8)20. oktober 2018

Cerkno
(Hotel Cerkno)

Začetek turnirja ob 15. uri
Igralni čas: 7 kol, 15 minut, švicar

Idrija (3/8) 12. maj 2018

Gasilski dom PGD Idrija (sejna dvorana)

Začetek turnirja ob 10. uri
Igralni čas: 7 kol, 15 minut, švicar

Žiri
(7/8)17. november 2018

Restavracija Sklednik
(velika dvorana)

Začetek turnirja ob 15. uri
Igralni čas: 9 kol, 10 minut, švicar

Železniki (4/8)16. junij 2018

Gostilna Trnje,
(dvorana gostišča)

Začetek turnirja ob 9.30 uri
Igralni čas: 7 kol, 15 minut, švicar

Gorenja vas
(FINALE, 8/8)15. december 2018

Sokolski dom
(mala dvorana)

Začetek turnirja ob 15. uri
Igralni čas: 7 kol, 15 minut, švicar

CIKLUS ŠAHOVSKIH TURNIRJEV POKAL POLJANSKE DOLINEGENS UNA SUMUS POLJANSKA DOLINA.

Ciklus šahovskih turnirjev za Pokal Poljanske doline v šahu, ki od leta 2014 preko celega leta poteka v krajih južne Gorenjske, od leta 2017 tudi severovzhodne Primorske, je namenjen vsem ljubiteljem šahovske igre, tako začetnikom, srednje ratingiranim igralcem, kot boljšim igralcem. Cilj je povečati zanimanje za šah v regiji, povezati igralce tudi z druženjem ter prikazati šah kot atraktivno igro privlačno tudi za promocijo krajev in z njimi povezanih pokroviteljev.

Ciklus turnirjev se točkuje v več kategorijah: absolutno, do ratinga 1800, seniorji (U-60), mladina (U-15), za najboljšega šahista iz območja Upravne enote Škofja Loka in igralca z najboljšim napredkom v ratingu. Dosedanja zmagovalca ciklusov v absolutni kategoriji sta FM Matjaž Brezovar (2014), ter MK Dušan Zorko (2015, 2016, 2017)

Ciklus se izvaja v sodelovanju Športnega društva Poljane, Športne zveze Škofja Loka, Javnega zavoda Ratitovec Železniki ter Šahovskega kluba Kolektor iz Idrije.

OSEM ŠAHOVSKIH TURNIRJEV V POSPEŠENEM ŠAHU

OD FEBRUARJA DO MAJA IN SEPTEMBRA DO DECEMBRA!

STANJE PRED FINALNIM TURNIRJEM (7/8)Upoštevanih najboljših šest uvrstitev

Absolutno

1. Mazi,Leon, 413
2. Kosmač,Blaž, 352
3. Trussevich,Sergey, 348
4. Jukan, Nesib, 277
5. Kovač,Silvo, 273

Do ratinga 1800

1.  Mazzini,Matjaž, (1782), 202
2. Trček,Roman (1739), 185
3. Kavčič,Marko (1662), 182
4. Piskar,Rihard (1729), 182
5. Persoglia, Silvij (1611), 171

Seniorji (U-60)

1. Kovač,Silvo, 273
2. Ule,Evald, 230
3. Rant,Pavle, 227
4. Čadež,Jože, 223
5. Piskar,Rihard, 182

Mladina (U-15)

1. Bobnar,Samo, 211
2. Trussevich,Simon, 153
3. Mazzini,Katarina, 88
4. Trček,Marcel, 57
6. Trček,Mark, 57

RATINGUpoštevana udeležba na šestih turnirjih

Največji napredek v doseženih ratinških točkah (udeležba na minimalno šestih turnirjih):

1. Rant Pavle, + 108, 2. Trussevich Sergey, +88, 3. Čadež Jože, +84

Več na>> rating napredek