Rating napredek 2019

Najboljši napredek v doseženih ratinških točkah

Upošteva se najboljša razlika med ratingom ob minimalni udeležbi na vsaj šestih turnirjih iz ciklusa v letu 2019.

Plus, minus za raiting točke – PPD (2019)
10″ 15″ 10″ 15″ 10″ 15″ 10″ 15″
zap. Ro Igralec LR 1 2 3 4 5 6 7 8 Sk. +/-
1 Kavčič Marko 1961 0,56 1,35 1,23 -0,24 -0,87 0,18 -0,03 2,18
2 Kovač Silvo 1942 0,96 0,56 -0,59 -0,70 0,96 0,73 1,92
3 Trussevich Sergey 1975 0,77 -0,50 0,98 1,95 -0,87 -0,54 1,79
4 Reven Vojko 1964 0,98 0,24 0,22 0,04 -1,36 1,86 -0,86 1,12
5 Piskar Rihard 1943 1,25 0,06 -0,28 1,02 0,16 -0,09 -1,64 -0,64 -0,16
6 Bobnar Samo 2004 0,67 0,09 1,10 0,10 -1,40 -0,59 0,39 -0,60 -0,24
7 Kankelj Smiljan 1967 -0,17 -0,05 0,60 0,41 0,43 -1,45 -0,44 -0,67
8 Lotrič Matevž 1960 0,48 1,52 0,71 -1,38 -1,56 -1,03 0,53 -0,73
9 Čadež Jože 1955 -0,25 0,34 -1,46 0,82 0,77 0,22 -1,22 -0,78
10 Bobnar Vid 1971 -0,02 -0,54 -1,06 -1,04 0,91 0,76 -0,99
11 Trček Roman 1975 -1,02 -0,14 1,05 0,16 -1,31 -0,66 -1,92
12 Rant Pavle 1949 -1,05 -0,10 -1,70 1,25 -0,18 0,04 -0,10 -0,11 -1,95
13 Konjar Franc 1951 1,70 -0,30 -0,19 -0,36 -0,33 -1,33 -0,80 -0,90 -2,51
14 Mazzini Matjaž 1970 -2,48 -0,95 0,05 -0,32 0,31 -0,12 -1,36 1,11 -3,76
Upoštevajo se amo igralci, ki so nastopili na vsaj šestih turnirjih
Plus, minus za raiting točke – PPD (2019)
10″ 15″ 10″ 15″ 10″ 15″ 10″ 15″
zap. Ro Igralec LR 1 2 3 4 5 6 7 8 Sk. +/-
Komac Žarko 1958 3,28 3,24 6,52
Simončič Silvo 1956 0,03 2,45 1,88 4,36
Likar Miran 1953 0,09 1,21 1,80 0,95 0,27 4,32
Luževič Marko 1981 4,28 -0,05 4,23
Mazzini Katarina 2003 1,41 1,31 1,40 4,12
Trussevich Simon 2004 1,52 -0,21 -0,74 1,72 1,49 3,78
Zlatanovič Srdjan 1981 -1,03 1,51 0,73 0,63 1,57 3,41
Podgornik Gregor 1975 2,85 2,85
Drnovšek Gal 1995 0,16 0,80 1,82 2,78
Vukanič Avgust 1951 0,87 1,40 2,27
1 Kavčič Marko 1961 0,56 1,35 1,23 -0,24 -0,87 0,18 -0,03 2,18
Keršič Matej 1971 1,58 0,59 2,17
Reya Jože 1954 2,02 2,02
Milošev Slobodan 1948 0,55 0,80 -0,27 0,39 0,48 1,95
2 Kovač Silvo 1942 0,96 0,56 -0,59 -0,70 0,96 0,73 1,92
Šebenik Matej 1983 0,40 1,52 1,92
Furlan Petja 2001 1,84 1,84
Pucihar Samo 2002 1,79 1,79
3 Trussevich Sergey 1975 0,77 -0,50 0,98 1,95 -0,87 -0,54 1,79
Timagin Piotr 1982 0,92 0,83 1,75
Logar Metod 1960 2,02 -0,33 1,69
Kriuchkov Aleksander 1987 1,66 1,66
Rupar Jože 1953 -0,33 0,01 1,88 1,56
Jeraj Zlatko 1957 -1,41 1,35 0,78 0,81 1,53
Hečimovič Edi 1989 0,28 1,16 1,44
Šolmajer Luka 1976 -0,71 1,55 0,44 0,14 1,42
Ule Evald 1953 0,90 0,44 0,02 0,03 1,39
Borštar Dušan 1961 0,65 0,69 1,34
Čengija Ivan 1954 0,14 1,10 1,24
Rutar Aleš 1991 0,62 0,60 1,22
Winkler Silvo 1945 1,13 1,13
4 Reven Vojko 1964 0,98 0,24 0,22 0,04 -1,36 1,86 -0,86 1,12
Pandurevič Miro 1958 1,10 1,10
Butala Marjan 1951 0,91 0,91
Gabršček Nejc 0,88 0,88
Grčar Janez 1942 0,66 0,20 0,86
Kogoj Boris 1959 0,84 0,84
Škoberne Jure 1987 0,72 0,72
Srebrnič Ana 1984 0,61 0,61
Kmetec Aljaž 2007 0,60 0,60
Kmetec Damijan 1979 0,60 0,60
Barle Janez 1952 -0,67 1,26 0,59
Hostnik Tadej 2000 0,42 0,42
Jančigaj Sašo V. 1971 0,19 0,09 0,28
Črepan Marjan 1962 0,26 0,26
Ristič Tihomir 1952 -0,26 0,46 -0,01 0,19
Brinovec David 2001 -0,02 -0,02
Obleščak Albin 1951 -0,08 -0,08
5 Piskar Rihard 1943 1,25 0,06 -0,28 1,02 0,16 -0,09 -1,64 -0,64 -0,16
Bulatovič Milorad 1953 1,05 -0,87 -0,34 -0,16
Luznik Jakob -0,21 -0,21
6 Bobnar Samo 2004 0,67 0,09 1,10 0,10 -1,40 -0,59 0,39 -0,60 -0,24
Kutin Branko -0,29 -0,29
Homan Alojz 1951 -0,58 1,57 0,31 0,57 -2,21 -0,34
Šušnjar Goran 1957 -0,92 0,57 -0,35
Kapš Darja 1981 -0,36 -0,36
Orel Mušič Simona 1960 -0,42 -0,42
Sivčevič Nusret 1963 -0,50 -0,50
Čepon Dušan 1961 -0,55 -0,55
Rogulj Branko 1951 -0,56 -0,56
Zorko Dušan 1966 -0,61 -0,61
Mlakar Slavko 1962 -0,63 -0,63
7 Kankelj Smiljan 1967 -0,17 -0,05 0,60 0,41 0,43 -1,45 -0,44 -0,67
Palac Mladen 1971 -0,69 -0,69
Kavčič Ambrož 2010 -0,72 -0,72
8 Lotrič Matevž 1960 0,48 1,52 0,71 -1,38 -1,56 -1,03 0,53 -0,73
Mrak Aljaž 2002 -0,75 -0,75
Persoglia Silvij 1955 -0,90 -0,01 -0,86 -0,61 1,61 -0,77
9 Čadež Jože 1955 -0,25 0,34 -1,46 0,82 0,77 0,22 -1,22 -0,78
Demšar Simon 1991 -0,78 -0,78
Šajn Simon 1983 -0,41 -0,46 -0,87
Luznik Radoš 2009 -0,89 -0,89
Kapš Mario -0,90 -0,90
Škoberne Renato 1960 -0,94 -0,94
10 Bobnar Vid 1971 -0,02 -0,54 -1,06 -1,04 0,91 0,76 -0,99
Kutin Naomi 2012 -1,07 -1,07
Mazi Leon 1959 -0,57 0,54 -0,65 -0,23 -0,22 -1,13
Brinovec Dušan 1969 -1,41 -1,41
Vidmar Nemanja 2000 -1,43 -1,43
Bajda Rado 1970 -0,07 -1,48 -1,55
Reya Rok 1980 -1,56 -1,56
Trček Marcel 2007 -0,78 0,43 -1,25 -1,60
Trajkov Angelco 1951 -0,92 -0,72 -1,64
Drnovšek Jože 1944 -0,45 -1,21 -1,66
Markun Ožbej 2006 -0,13 -2,28 0,74 -1,67
Šlibar Matjaž 1970 -1,70 -1,70
Ristov Tase 1950 -1,92 -1,07 -0,89 1,13 1,02 -1,73
Šmid Valter 2007 -1,82 -1,82
Rihtaršič Janez 1948 -1,83 -1,83
Tratar Marko 1974 -0,94 -0,89 -1,83
Porenta Darko 1963 -2,28 -0,74 1,15 -1,87
Hozjan Štefan 1957 -1,89 -1,89
11 Trček Roman 1975 -1,02 -0,14 1,05 0,16 -1,31 -0,66 -1,92
12 Rant Pavle 1949 -1,05 -0,10 -1,70 1,25 -0,18 0,04 -0,10 -0,11 -1,95
Morenčič Mathias -2,16 -2,16
13 Konjar Franc 1951 1,70 -0,30 -0,19 -0,36 -0,33 -1,33 -0,80 -0,90 -2,51
Berlot Tian -2,63 -2,63
Jazbec Hinko 1938 -2,44 -0,41 -2,85
Bašelj Zvone 1955 -2,93 -2,93
14 Mazzini Matjaž 1970 -2,48 -0,95 0,05 -0,32 0,31 -0,12 -1,36 1,11 -3,76
Papež Viktor 1953 -1,20 -0,05 -2,72 -3,97
Kosmač Blaž 1978 -1,39 0,27 -2,95 -4,07
Zlatanovič Marcus 2005 -0,88 -2,07 -2,74 0,10 -1,15 -6,74
Trček Mark 2009 -4,07 -2,44 -1,16 -7,67