Rating napredek 2020

Največji napredek v doseženih ratinških točkah

Upošteva se največja razlika med ratingom ob minimalni udeležbi na vsaj šestih turnirjih iz ciklusa v letu 2020.

Turnirji niso bili izvedeni!